Hoppa till innehåll

EM och hälsa

  • av

EM (Effektiva Mikroorganismer)kan användas på många olika sätt. I hemmet är det till exempel för städning av badrum, kök, möbler, fönster, bil, luft m.m. Genom att de ogynnsamma bakterierna konkurreras ut, skapar vi en ren och mer gynnsam miljö för vår kropp, som avlastas från de ogynnsamma bakterierna. Då kroppen upplever denna avlastning, kommer bakteriefloran i en bättre harmoni och bidrar därmed även till bättre hälsa. Mycket av detta är baserat på Med.dr Zschockes forskning.

Medicine doktor Anne Katherina Zschocke har jobbat och forskat med EM sedan 90-talet. Hon berättar om olika besvär som folk har blivit av med efter att de har börjat använda EM. I dag är hon bland de främsta experterna inom EM, hon har skrivit sex böcker om EM och får ofta uppdrag av tysk TV.

När vi i fortsättningen använder ordet bakterier, som i allmänhet används, så ska man förstå att bakterier och mikroorganismer är detsamma.

Bakterier / mikroorganismer finns överallt

Dr Zschocke beskriver att i princip finns det bakterier överallt i naturen. På havsbotten, vid lavautsläpp i tusentals grader, eller uppe i himlen vid minusgrader.

Ja, de är faktiskt överallt och är mästare på att anpassa sig i alla förhållanden! Var de än finns har naturen en mening bakom det och dessa har en uppgift. Det är inte längre en hemlighet att bakterier har en suverän förmåga att kommunicera med varandra. De kan t.ex. skicka ut signaler och locka till sig daggmask från långt avstånd. Om bakterierna anpassar sig till nya situationer på ett ställe, så upptäcker vi strax efter bakterier på andra sidan jorden som gör detsamma. Naturen visar än en gång sin intelligens, men vi vet fortfarande nästan ingenting om detta mikroliv (bakterier/mikroorganismer). Vi kommer att lära oss mer om detta då vetenskapen nästan dagligen kommer med nya upptäckter inom mikrolivet.

Minst 50 000 människor dör i tyska sjukhus varje år av resistenta bakterier

Dessa livshotande bakterier har anpassat sig till antibiotika (anti=mot, bio=liv = ”mot livet”) och desinfektionsmedel. Den ganska harmlösa hudbakterien staphylococcus aureus fanns 1990 med mindre än 2% resistent mot antibiotika. Idag är det över 20% och det ökar. En internationell studie visar att andelen angrepp av dessa multiresistenta gramnegativa bakterier på intensivvårdsavdelningar har ökat från 39% (1992) till 62,2% (2007) – då är det inte långt till 100%.

Historien om att jobba positivt med bakterierna

Sedan länge borde vi ha förstått att vi jobbar åt fel håll. Historien om fermentering, alltså målmedvetet användande av bakterier, som att brygga öl och tillverka vin är mycket gammalt. Där finns det inga problem med bakterier. Lösningen för ovan nämnda problem med resistenta bakterier är att jobba tillsammans med bakterierna och inte emot. Anne Katherina Zschocke beskriver hur inflammationer försvinner med användandet av EM på detta sätt, bl.a. vid sår hos djur m.m. Men för att använda EM hos människor finns det tyvärr ett hinder och det är vetenskapen med sitt eget regelverk, där användandet av EM i ett sådant samband strider med etik.

Är man objektiv, kan man inte bortse från EMs resultat som finns sedan över 35 år och som idag används i hela världen, där många mänskor har behandlat sig själva på eget ansvar med succé. En av dessa var den tidigare tyske ministerpresidentens fru, den kända medicindoktorn Veronika Carstens, grundare av stiftelsen ’Natur und Medizin’ med tillhörande tidskrift med samma namn. I denna tidskrift berättar hon hur hon själv genom det dagliga intagandet av EM blev av med sin bukspottskörtelinflammation och på så sätt blev EM känd som ett ’helande medel’ i Tyskland.

Enligt med.dr Anne Katherina Zschocke finns också variationer av EM som är godkända som näringstillskott eller näring för människor och att EM användas av ett ökande antal människor med stor succé.