Användning av Nytt Hem

Användningsområde och dosering:

Nytt Hem för mångsidig användning i hus och trädgård som t.ex.:

 • Möbel- och golvvård, 5–15 ml i 5 l vatten
 • Inomhusluft, 10–30 ml i 1 l vatten
 • Binder damm, 10–30 ml i 1 l vatten
 • Dålig lukt, 10–30 ml i 1 l vatten
 • Tvätt, 10 ml upp till 40 grader
 • Diskmaskin som koncentrat
 • Bestickvård, 10–20 ml i 1 l vatten
 • Svampangrepp dagligen som koncentrat
 • Avloppsrensning som koncentrat
 • Verktygsvård som koncentrat
 • Skor och textilier, 30–50 ml i 1 l vatten
 • Fotbad, 30–50 ml i 5 l vatten
 • Växtnäring & ökat liv i jorden, 20 ml i 1 l vatten
 • Kompostaktivering, 20 ml i 1 l vatten

Användning: 

Kan med fördel blandas i sprayflaska, hink eller vattenkanna.

Förvaring: Förvaras mörkt och svalt. Förvara oåtkomligt för barn. Bör förbrukas inom 6 månader efter öppnandet. Genom bildandet av koldioxid kan det normalt förekomma ett lätt övertryck i flaskan. Tryck ihop flaskan något efter avtappning för att minska luften i flaskan och därmed öka hållbarheten.