Mindfulnesskursen – att uppleva nuet och sig själv

För många människor består arbetsdagen av en räcka aktiviteter och ett ständigt pågående tankebrus. Vi gör saker hela tiden. Kanske tar vi någon fikapaus ibland och försöker koppla av. Men även då är vi aktiva och babblar på om ditten och datten och tankebruset tar sannerligen ingen fikapaus. Vi kan nog med fog säga att vår livsstil består ett ständigt ”görande”.

Detta oavbrutna görande har ett pris. I början ganska omärkligt, men så småningom allt mer påtagligt. Sömnen och minnet fungerar sämre, vi får svårare att vara fokuserade och blir mer lättirriterade. Stubinen blir kortare och vi orkar inte riktigt med andra människor längre. Effektiviteten försämras, risken för felaktiga beslut ökar, rastlösheten och känslan av tomhet och meningslöshet växer.

Även kroppen säger ifrån. Magen börjar krångla. Stelheten och värken i ryggen tilltar. Spänningarna i axlar/nacke verkar ha kommit för att stanna och huvudvärken kommer allt oftare. Obehagliga upplevelser av hjärtklappning kan inträffa.

I kölvattnet av dessa ”funktionsnedsättningar” kommer ofta en tilltagande nedstämdhet som kan övergå i depression och en ökad oro som kan övergå i ångest och till och med panikångest. Inte ens eurovisionsschlagerfinalen eller det lovande nya grillreceptet verkar hjälpa…

Det är nu som mindfulness/medveten närvaro kommer in i bilden och erbjuder en väg ut ur denna negativa spiral. Bakom det ständiga görandet finns nämligen ett varande, där vi bara är. Vi gör ingenting, vi värderar inte, vi dömer inte, vi tycker inte, vi tänker inte. Vi är bara närvarande i nuet. Detta varande är ett medvetandetillstånd som utmärks av närvaro, stillhet, tystnad och vakenhet.

Görandet och tankebruset kan vi se som krusningar på havsytan. Men under krusningarna finns ett hav av stillhet, tystnad och närvaro… I vårt uppskruvade arbetstempo har vi tappat kontakten med varandet och fastnat i görandet. Priset vi får betala är en tilltagande psykisk/fysisk ohälsa och ökande samhällskostnader för sjukskrivningar och produktionsbortfall.

Den tomhet, meningslöshet och stress som vi kan uppleva i det rastlösa görandet beror inte bara på ”för mycket att göra”, utan även på att vi har tappat kontakten med varandet. Och när du har tappat kontakten med varandet har du tappat kontakten med dig själv. Du själv är nämligen varandet. I den inre tystnad och stillhet som mindfulnessträning skapar möter du äntligen dig själv och lär känna dig själv. Den läkande och livgivande process som mindfulnessträning erbjuder är att stilla sinnet, landa i nuet och uppleva varandet. Förmågan att när så behövs ”bara vara” är sannerligen förutsättningen för ett liv i utveckling, harmoni och balans.

Kursen vänder sig till chefer och anställda som vill utveckla sitt ledarskap, sin samarbetsförmåga och sin effektivitet genom att stärka sin förmåga till medveten närvaro, fokusering och självkännedom.

Kursen är på två dagar med två veckor mellan kursdagarna och kostar 9 000 kr exklusive moms. Grupprabatt ges. Hjärtligt välkommen!